Neden Amasya?

Amasya'da Sanayi Sektörünün Avantajları:

 • Tarihsel know-how, açık görüşlü ve yeniliğe açık yatırım ortamı,
 • Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya ve BDT’deki 1,5 milyar tüketiciye kolay erişim avantajı,
 • Meslek liseleri okullaşma oranlarının yüksek olması ve Amasya Üniversitesi’nin üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının liderliğini üstlenmiş olması,
 • Genç, dinamik ve ucuz işgücü,
 • Doğal taş, linyit gibi hammadde kaynaklarının varlığı,
 • Yenilenebilir enerji potansiyeli,
 • Devlet destek ve tesvikleri, OKA’nın ve diğer kurumların bölge bazında yürüttüğü mali destek programlarının bulunması,
 • Kolay ulaşım ve kombine taşımacılık olanakları,

 

Amasya’da Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Avantajları

 • Amasya Suluova’da bir besi OSB bulunması,
 • Soğan üretiminde Türkiye lideri, ihracatlık kirazın en önemli üretim merkezlerinden birisi olması,
 • Endemik bitki türleri çeşitliliği,
 • Büyük sulama projeleri ile birlikte sulama hizmeti alan arazi varlığının artması,
 • Organik tarım için uygun alan varlığı ve örtü altı tarım potansiyeli,
 • Tarımsal sanayi potansiyeli,
 • Tarım ve hayvancılık için uygun iklim ve topoğrafya,
 • Dünyaca ünlü "Amasya Misket Elması" ve "Çiçek Bamyası" üretimlerinin devam etmesi ile ihracatlık kiraz üretiminin artması,

 

Amasya’da Turizm Sektörünün Avantajları

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı "Marka Kent Projesi" kapsamındaki 15 ilinden birisi olması,
 • İnanç, sağlık, eko turizm potansiyeli,
 • Havaalanı ve kolay ulaşım olanakları,
 • 8.500 yıllık tarih ve zengin kültürel miras,
 • Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne girmesi ile ilin tanınırlığının artması,
 • Karadeniz ve Kapadokya kültür turları üzerindeki konumu,