Why Amasya?

Amasya'da Sanayi Sektörünün Avantajları:

 • Tarihsel know-how, açık görüşlü ve yeniliğe açık yatırım ortamı
 • Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya ve BDT’deki 1,5 milyar tüketiciye kolay erişim avantajı
 • Meslek liseleri okullaşma oranlarının yüksek olması ve Amasya Üniversitesi’nin üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının liderliğini üstlenmiş olması
 • Genç, dinamik ve ucuz işgücü
 • Doğal taş, linyit gibi hammadde kaynaklarının varlığı
 • Yenilenebilir Enerji potansiyeli
 • Devlet destek ve teşvikleri, OKA’nın ve diğer kurumların bölge bazında yürüttüğü mali destek programlarının bulunması
 • Kolay ulaşım ve kombine taşımacılık olanakları

 

Amasya’da Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Avantajları

 • Amasya Suluova’da bir besi OSB bulunması
 • Soğan üretiminde Türkiye lideri, ihracatlık kirazın en önemli üretim merkezlerinden birisi olması
 • Endemik bitki türleri çeşitliliği
 • Büyük sulama projeleri ile birlikte sulama hizmeti alan arazi varlığının artması
 • Organik tarım için uygun alan varlığı ve örtü altı tarımı potansiyeli
 • Tarımsal sanayi potansiyeli
 • Tarım ve hayvancılık için uygun iklim ve topoğrafya
 • Dünyaca ünlü Amasya Misket Elması ve Çiçek Bamyası üretimlerinin devam etmesi ile ihracatlık kiraz üretiminin artması

 

Amasya’da Turizm Sektörünün Avantajları

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Marka Kent Projesi kapsamındaki 15 ilinden birisi olması
 • İnanç, sağlık, eko turizm potansiyeli
 • Havaalanı ve kolay ulaşım olanakları
 • 8.500 yıllık tarih ve zengin kültürel miras
 • Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları’nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne girmesi ile ilin tanınırlığının artması
 • Karadeniz ve Kapadokya kültür turları üzerindeki konumu